Privacy verklaring

Waarom we gegevens nodig hebben

Spoelstra B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.
- Om u per mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.


Privacy

Spoelstra B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Spoelstra B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Spoelstra B.V. verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging

Spoelstra B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@woutspoelstraspackwurk.nl


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spoelstra B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.